Easy2Drive Verkeersopleidingen
Afspraak maken, of heb je vragen?Bel ons op : 035 526 66 68

Opleiding Taxi bij Easy2Drive Verkeersopleidingen Almere

U wilt taxichauffeur worden? Dan dient u over een chauffeurskaart taxi te beschikken. Easy2Drive Verkeersopleidingen biedt meerdere opleidingen aan voor de taxibranche. De taxiopleiding kunt u bij ons volgen in Almere, Almere Haven, Almere Stad, Almere Buiten, Almere Hout en omgeving.

U kunt bij ons terecht voor:

 • Chauffeurskaart, volledig of beperkt (TVP of TVPC)
 • Theoriecursus voor volledig en beperkt

Iedere taxichauffeur is verplicht in het bezit te zijn van een chauffeurskaart. Informatie daarover vindt u hieronder. Wilt u informatie over de andere opleidingen met betrekking tot de taxibranche, neemt u dan contact op met ons.

Chauffeurskaart, volledig (TVP) of beperkt (TVPC)

Tegenwoordig kennen we twee vomen van de chaufeurskaart;

 • Chauffeurskaart volledig; hiermee mag u alle soorten van taxivervoer verrichten
 • Chauffeurskaart beperkt; hiermee mag u alleen vervoer verrichten op basis van vaste routes, vaste tijden en met vaste passagiers. Ook mag u geen financiële handelingen verrichten in de taxi. Ook wel contractvervoer genoemd.

Theoriecursus

Voor het behalen van uw chauffeurskaart taxi zult u ook een verplicht theorie-examen moeten afleggen. Deze is voor zowel de volledige als de beperkte chauffeurskaart. Op onze locatie hebben we een geschikte ruimte voor het geven van theoriecursussen maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor zelfstudie op basis van onze online cursus. Tijdens de theoriecursus voor de chauffeurskaart worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Administratie en documenten
 • Wet en Regelgeving
 • Ritvoorbereiding
 • Verantwoorden en veilige verkeersdeelname
 • Optreden bij stremmingen en/ of ongevallen
 • Communicatie
 • Klantgerichtheid en beroepshouding
 • Conflictsituaties en het eigen gedrag
 • Handelen bij agressie en geweld
 • Klachtenprocedures
 • Gebruik en toepassing wegenkaart
 • Verkeersregels

Easy2drive streeft ernaar kandidaten die zich aanmelden zo snel mogelijk in een lesrooster in te plannen. Neem contact met ons op voor de beschikbare mogelijkheden en data.

Theorie-examen

Het theorie-examen voor de chauffeurspas is schriftelijk en bevat 40 meerkeuzevragen. U moet minimaal 32 van de 40 vragen goed hebben beantwoord. Het theorie-examen duurt één uur. Slaag je voor dit examen, dan is dit behaalde theorie-certificaat één jaar geldig. Na het behalen van het theorie-examen, kunt u starten met het praktijkdeel. Dat is overigens niet verplicht maar wel aan te raden. U mag ook eerst het praktijkexamen afleggen en daarna het theorie-examen.

Praktijkexamen

Als voorbereiding op het praktijkexamen worden er 4 tot 8 praktijkuren getraind in het examengebied.

Het praktijkexamen voor een volledige chauffeurskaart:

Deze bestaat uit het rijden van routes op drie verschillende manieren: te beginnen met een route naar een van de vaststaande objecten. De routes moeten vooraf worden voorbereid en volledig uit het hoofd worden gereden. Op de bestemming aangekomen worden vragen gesteld over het invullen van het schadeformulier en hoe verder om te gaan met een ongevalsituatie als beroepschauffeur. Het tweede gedeelte wordt u geacht een adres te vinden met behulp van een hulpmiddel (navigatie of stratenboek) en moet u een ritprijsberekening maken en het laatste gedeelte op basis van aanwijzingen van de examinator weer terug naar de beginlocatie. Gekeken wordt naar de volgende onderdelen:

 • Klantgerichtheid
 • Kennis van het voertuig
 • Handelen bij ongelukken en ongevallen
 • Wet- en regelgeving
 • Rijvaardigheid en stratenkennis

Het praktijkexamen voor een beperkte chauffeurskaart:

Deze bestaat uit het rijden van routes op twee verschillende manieren: te beginnen met een route naar een van de vaststaande objecten. De objecten zion per plaats vast maar u mag hierbij de wegenkaart of navigatiesysteem gebruiken. Op de bestemming aangekomen worden vragen gesteld over het invullen van het schadeformulier en hoe verder om te gaan met een ongevalsituatie als beroepschauffeur. Het laatste gedeelte op basis van aanwijzingen van de examinator weer terug naar de beginlocatie. Gekeken wordt naar de volgende onderdelen:

 • Klantgerichtheid
 • Kennis van het voertuig
 • Handelen bij ongelukken en ongevallen
 • Wet- en regelgeving
 • Rijvaardigheid en stratenkennis

Om het praktijkexamen te behalen, moeten alle onderdelen voldoende zijn. Om het praktijkexamen te kunnen doen, dien je in het bezit te zijn van een geldig B-rijbewijs, een goedgekeurd voertuig en een stadsplattegrond.

De praktijklessen voor de taxi worden gepland met de kandidaat zelf.

Sociale vaardigheden

Voor taxichauffeurs is het één van de verplichte opleidingen van het TX-keurmerk. De deelnemers worden opgeleid met als doel bewustwording van het eigen gedrag richting de verschillende passagiers welke zij vervoeren. Het maakt de deelnemer tevens meer bewust van de verwachtingen van de klant en leert zich beter in te leven in de situatie van de klant. Ook het inzicht in de achtergrond van het eigen gedrag en begrip voor het gedrag van de ander komt aan de orde. Easy2drive heeft een praktijkgerichte training voor taxichauffeurs ontwikkeld op basis van eindtermen, in nauwe samenwerking met de branche die door het CCV zijn vastgesteld. Het diploma is als eis opgenomen binnen het TX-Keur voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in het contractvervoer (zieken- en/of gehandicaptenvervoer) of straattaxivervoer. Binnen dit keurmerk zijn verplichtingen vastgelegd waaraan de organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor het TX-Keur, waaronder diploma-eisen.

Levensreddende handelingen

Behandeld wordt onder meer wat de stappen zijn die u moet volgen om veilig en verantwoord te kunnen helpen. Ook wordt behandeld wanneer en op welke wijze verdere (professionele) hulp ingeschakeld dient te worden. Uiteraard wordt er in deze cursus ruim tijd besteed aan de reanimatievaardigheden. Daarnaast is er de nodige aandacht voor uw eigen veiligheid en bescherming. De opleiding kent een gezonde afwisseling tussen theorie en veel praktijkoefeningen.

© 2023 Easy2Drive Verkeersopleidingen | Privacy | Disclaimer | Voorwaarden |